3.2. Relacions d'intersecció

Intersecció recta-pla

3.2.2. Intersecció recta-pla 1
1. Intersecció directa per pla de cantell i/o vertical.
2. Intersecció recta i pla (directe, punt intersecció fora de la superfície). Una recta pot tenir el punt d'intersecció fora de la superfície.
3. Intersecció amb necessitat de canvi de pla.
3.1. La superfície ja porta una recta en VM, una recta horitzontal
3.2. Amb ampliació de superfície amb una recta horitzontal
3.3. Amb incorporació d'una recta horitzontal interior

3.2.3. Intersecció recta-pla 2
4. Intersecció amb dièdric directe. Mètode directe. Visibilitat de la recta.
5. Intersecció d'una recta a una superfície que es presenta a partir de dues rectes.
6. Intersecció d'una recta que apareix fora de la superfície (sembla que estigui fora)
7. Intersecció d'una superfície amb una recta de perfil.

Intersecció de plans

3.2.4. Intersecció de plans 1
1. Intersecció entre plans. Un pla de cantell.
2. Intersecció entre plans. Un pla amb una recta horitzontal.
3. Visibilitat de la pràctica anterior.
4. Intersecció entre plans. Incorporant una recta horitzontal al pla. Visibilitat

3.2.5. Intersecció de plans 2
5. Intersecció entre plans. Mètode directe. Dos plans paral·lels.
6. Intersecció entre plans. Mètode directe. Dos plans a partir dels contorns. 1r ex.
7. Intersecció entre plans. Mètode directe. Dos plans a partir dels contorns. 2n. ex.
8. Visibilitat
9. Intersecció entre plans. Mètode directe. Dos plans que semblen no tallar-se.
10. Intersecció entre plans. Mètode directe. Dos plans que semblen no tallar-se. La recta d'intersecció no sempre apareix al mig de les figures.

Intersecció rectes i figures

3.2.6. Intersecció recta i figures 1
1. Exemple d'intersecció d'una recta amb dos plans.
2. Exemple d'intersecció d'una recta amb una piràmide.
3. Exemple d'intersecció d'una recta amb un cub
4. Intersecció d'una recta a un prisma inclinat

3.2.7. Intersecció recta i figures 2
5. Exemple d'intersecció d'una recta amb una piràmide. Per contraprojecció
6. Exemple d'intersecció d'una recta amb un prisma inclinat. Per contraprojecció. Intersecció entre recta i pla. Visibilitat


Intersecció pla i figures

3.2.7. Intersecció pla i figures 0

1. Piràmides i pla horitzontal. Secció. Paral·lelisme de rectes de la secció amb la base.
2. Piràmides i pla de cantell.
3. Piràmides -una d'elles amb arestes de perfil- i pla horitzontal. Secció. Paral·lelisme de rectes de la secció amb la base.
4. Piràmides -una d'elles amb arestes de perfil- i pla de cantell. Secció.

 

3.2.8. Intersecció pla i figures 1

1. Piràmide i pla de cantell. Abatiment de la secció.
2. Prisma i pla de cantell
3. Cub i pla vertical

3.2.9. Intersecció pla i figures 2
4. Intersecció d'un pla de cantell i una piràmide Exemple 1
5. Intersecció d'un pla de cantell i una piràmide Exemple 2
6. Intersecció d'un pla de cantell i una piràmide Exemple 3

3.2.10. Intersecció pla i figures 3
7. Prisma i pla genèric (oblic) per canvi de pla
8. Prisma i pla genèric (oblic) per canvi de pla Primera part
9. Piràmide i pla genèric (oblic) per canvi de pla Visibilitat Segona part
10. Piràmide i pla genèric (oblic) Mateix exercici amb model diferent.

3.2.11. Intersecció pla i figures 4
11. Prisma i pla genèric (oblic) per mètode directe, ajuda de rectes horitzontals