3.3. Paral·lelisme

3.3.1. Paral·lelisme entre rectes
Rectes paral·leles a una altre

3.3.2. Paral·lelisme entre recta i pla

Rectes paral·leles a una superfície

Recta paral·lela a un pla que passi per un punt exterior.
Paral·lela a una línia continguda interior del pla i/o paral·lela a una línia del contorn.
Pla paral·lel a una recta
3.3.3. Paral·lelisme entre plans

Dibuixar dos plans paral·lels a partir de rectes paral·leles a rectes  contingudes o paral·leles a les línies del contorn. Totes dues opcions en el mateix dibuix.


Comprovar el paral·lelisme dels dos plans fent un canvi de pla aconseguint un parell de plans de cantell paral·lels entre ells.