3.2.7. Intersecció pla i figures 0

La intersecció d'un pla a una figura crea una secció.
Si el pla que talla la figura és paral·lel a la base, la secció mantindrà paral·lelisme amb la base. Aquest fet ens permetrà resoldre problemes gràfics en trobar-nos amb rectes que apareixen de perfil i on és impossible determinar el lloc de tall.

La següent relació de vídeos pretén ensenyar com talla, en primer lloc un pla horitzontal a un parell de piràmides i el resultat obtingut: una secció amb costats paral·lels a la base. Posteriorment tenim les mateixes piràmides però el pla ja no és paral·lel, està inclinat, cosa que fa que la secció ja no sigui paral·lela a la base.

Per últim, dos vídeos on apareixen dues piràmides i una d'elles està disposada de tal manera -arestes de perfil- que no espot saber exactament on talla el pla. Per solucionar aquest punt ens ajudem d'un pla auxiliar nou que el fem passar pel punt d'intersecció de la projecció vertical. Busquem les seves projeccions en la planta i trobem el punt que buscàvem.

1. Piràmides i pla horitzontal. Secció. Paral·lelisme de rectes de la secció amb la base.
2. Piràmides i pla de cantell.
3. Piràmides -una d'elles amb arestes de perfil- i pla horitzontal. Secció. Paral·lelisme de rectes de la secció amb la base.
4. Piràmides -una d'elles amb arestes de perfil- i pla de cantell. Secció.

1. Exemples d'intersecció de pla i piràmide. Pla horitzontal video 0205_1

Exemples d'intersecció de pla i piràmide. Pla inclinat.

2. Piràmides i pla de cantell.

Exemples d'intersecció de pla i piràmide. Pla horitzontal sobre una priràmide disposada amb rectes de perfil. 

3. Piràmides -una d'elles amb arestes de perfil- i pla horitzontal. Secció. Paral·lelisme de rectes de la secció amb la base.
Exemples d'intersecció de pla i piràmide. Pla inclinat sobre una piràmide disposada amb rectes de perfil. 
4. Piràmides -una d'elles amb arestes de perfil- i pla de cantell. Secció.