4.2.2. Quan la recta és frontal

Amb una recta frontal es busca la perpendicular des del punt exterior a la recta, es troba en la projecció horitzontal i es busca la verdadera magnitud ja sigui per canvi de pla o gir de recta.