7.1.7. Canvis de plans amb plans 3

Canvis de plans oblics amb rectes incloses. canvis de plans de plans oblics a partir de rectes incloses en els plans:

7.1.7.1.canvi de pla vertical a partir d'una recta horitzontal: aconseguirem un pla de cantell.

7.1.7.2.canvi de pla horitzontal a partir d'una recta frontal: aconseguirem un pla vertical.

Sabrem la VM de la inclinació, de l'angle que fa.Aquest tema, com que és molt important, cal repetir-lo un parell de vegades.