Intersecció recta i figures 1

Intersecció recta i figures

Intersecció directa. Com si es tractés de la intersecció d'una recta amb un pla però ara amb més d'un.
1. Exemple d'intersecció d'una recta amb dos plans.

2. Exemple d'intersecció d'una recta amb una piràmide.
Aquest exercici és veu més endavant amb un mètode diferent.

3.  Exemple d'intersecció d'una recta amb un cub.
4. Intersecció d'una recta a un prisma inclinat