4.4. Distància d'un punt a un pla

El primer vídeo ens permet veure la distància de forma directa doncs cal fer una perpendicular des del punt al pla de cantell (i/o vertical) i ja tenim la distància.
Quan el pla no està de cantell i/o vertical es pot fer de dues maneres
a) per canvi de pla aconseguint un pla de cantell. Recta perpendicular a la projecció de cantell o horitzontal
b) procediment normal: recta perpendicular a una horitzontal i frontal. Punt d'intersecció. Visibilitat.
En aquest segon mètode, un cop s'ha aconseguit la distància del punt a la superfície el que s'ha fet ha estat un canvi de pla vertical per  saber la verdadera magnitud d'aquesta distància.