3.4.1. Perpendicularitat entre punts i rectes

1. Perpendicular a una recta horitzontal/frontal des d'un punt exterior.
Donat que el dibuix és molt senzill, fer una recta horitzontal i una frontal posant un parell de punts en qualsevol lloc, no hi ha full de pràctica. Els alumnes poden dibuixar aquestes línies rectes.

2. Perpendicular a una recta genèrica des d'un punt exterior.