Material per fer la feina

Exemple d'intersecció d'una recta amb una piràmide.
Per contraprojecció

0202

Exemple d'intersecció d'una recta amb un prisma inclinat
Per contraprojecció