4.3.1.3. Quan són obliqües

Dues maneres d'operar. La primera per canvi de pla i la segona buscant una recta de punta.