7.3.3. Abatiment directe pla genèric

0124. Abatiment amb canvi de pla d'una superfície genèrica, oblíqua.
0125. Abatiment amb mètode directe d'una superfície genèrica, oblíqua.