4.2. Distància d’un punt a una recta

4.2.1. Quan la recta és horitzontal
4.2.2. Quan la recta és frontal
4.2.3. Quan la recta és obliqua. Per canvi de pla de la recta fins aconseguir-la horitzontal o frontal.
Els exemples dels vídeos són per entendre que es pot aconseguir la verdadera magnitud d'una recta obliqüa de dos maneres diferents, amb un canvi de pla i amb un gir de recta.