7.3.1. Abatiments amb pla que conté recta en VM

0120. Abatiment amb canvi de pla d'una superfície amb recta en verdadera magnitud.
0121. Abatiment amb mètode directe d'una superfície amb recta en verdadera magnitud.