5.2. Angle d'un pla genèric amb els plans de projecció

L'angle que forma un pla respecte els plans de projecció es pot obtenir fent canvis de plans i aconseguint situar el pla de cantell (canvi de pla vertical) i/o vertical (canvi de pla horitzontal)

El pla de cantell ens dona l'angle respecte el PH (pla horitzontal) i el pla vertical ens dona l'angle respecte el PV (pla vertical).