7.1.4. Canvis de plans amb plans 1

Canvis de plans oblics sense rectes concretes
7.1.4.1.-Canvi de pla vertical d'un pla oblic per aconseguir un altre pla oblic.
7.1.4.2.-Canvi de pla horitzontal d'un pla oblic per aconseguir un altre pla oblic.
Canvis de plans oblics amb rectes concretes (horitzontal, frontal)
7.1.4.3.-Canvi de pla vertical d'un pla amb una recta horitzontal per aconseguir un pla de cantell.
7.1.4.4.-Canvi de pla horitzontal d'un pla amb recta frontal per aconseguir un pla vertical. 

7.1.4.1.-Canvi de pla vertical d'un pla oblic per aconseguir un altre pla oblic.

7.1.4.2.-Canvi de pla horitzontal d'un pla oblic per aconseguir un altre pla oblic.

7.1.4.3.-Canvi de pla vertical d'un pla amb una recta horitzontal per aconseguir un pla de cantell.

7.1.4.4.-Canvi de pla horitzontal d'un pla amb recta frontal per aconseguir un pla vertical.