7.1. Canvi de Pla

7.1.0. Exercici inicial

7.1.1. Ajudes de disposar altures i distàncies

7.1.2. Canvis de plans d'una piràmide
7.1.2.1 Canvi de pla vertical d'una piràmide de base quadrada (disposició senzilla) en el sistema dièdric clàssic.
7.1.2.2 Canvi de pla vertical d'una piràmide de base quadrada (disposició senzilla) en el sistema dièdric directe.
7.1.2.3 Canvi de pla horitzontal d'una piràmide de base quadrada (disposició senzilla) en el sistema dièdric clàssic.
7.1.2.4 Canvi de pla horitzontal d'una piràmide de base quadrada (disposició senzilla) en el sistema dièdric directe.
7.1.2.5 Canvi de pla vertical d'una piràmide de base quadrada (disposició complexe) en el sistema dièdric clàssic.
7.1.2.6 Canvi de pla vertical d'una piràmide de base quadrada (disposició complexe) en el sistema dièdric directe.
7.1.2.7 Canvi de pla horitzontal d'una piràmide de base quadrada (disposició complexe) en el sistema dièdric clàssic.
7.1.2.8 Canvi de pla horitzontal d'una piràmide de base quadrada (disposició complexe) en el sistema dièdric directe.
7.1.3. Canvis de plans amb rectes
7.1.3.1.-canvi de pla vertical d'una recta obliqua per aconseguir una altra obliqua.
7.1.3.2.-canvi de pla horitzontal d'una recta obliqua per aconseguir una altra obliqua.
7.1.3.3.-canvi de pla vertical d'una recta obliqua per aconseguir una recta frontal en VM.
7.1.3.4.-canvi de pla horitzontal d'una recta obliqua per aconseguir una recta horitzontal en VM.
7.1.3.5.-canvi de pla vertical d'una recta horitzontal per aconseguir una recta de punta.
7.1.3.6.canvi de pla horitzontal d'una recta frontal per aconseguir una recta vertical.
7.1.3.7.-canvis de plans, dos, d'un cub per aconseguir posar-lo sobre la seva diagonal (D) interior.
7.1.4. Canvis de plans amb plans 1
7.1.4.1.-Canvi de pla vertical d'un pla oblic per aconseguir un altre pla oblic.
7.1.4.2.-Canvi de pla horitzontal d'un pla oblic per aconseguir un altre pla oblic.
7.1.4.3.-Canvi de pla vertical d'un pla amb una recta horitzontal per aconseguir un pla de cantell.
7.1.4.4.-Canvi de pla horitzontal d'un pla amb recta frontal per aconseguir un pla vertical.
7.1.5. Ampliacions de superfícies 1
7.1.5.1. Ampliació d'una superfície amb la continuació del contorn a partir de la projecció vertical.
7.1.5.2. Ampliació d'una superfície amb la continuació del contorn a partir de la projecció horitzontal.
7.1.5.3. Ampliació d'una superfície amb la continuació del contorn a partir d'una recta horitzontal.
7.1.5.4. Ampliació d'una superfície amb la continuació del contorn a partir d'una recta frontal.
7.1.6. Canvis de plans amb plans 2
7.1.6.1.-canvi de pla vertical d'un pla qualsevol a partir d'una ampliació del pla mitjançant una recta horitzontal
7.1.6.2.-canvi de pla horitzontal d'un pla qualsevol a partir d'una ampliació del pla mitjançant una recta frontal
7.1.7. Canvis de plans amb plans 3
7.1.7.1.canvi de pla vertical a partir d'una recta horitzontal: aconseguirem un pla de cantell.
7.1.7.2.canvi de pla horitzontal a partir d'una recta frontal: aconseguirem un pla vertical.
7.1.8. Ampliacions de superfícies 2
7.1.8.1. a partir d'ampliar superfícies a base de triangles
7.1.8.2. a base de línies interiors, per exemple diagonals
7.1.9. Ampliacions/Reforç 1. Polígons Regulars
7.1.9.1. Primer, amb un triangle equilàter. A partir de la seva projecció horitzontal.
7.1.9.2. Segon, amb un quadrat. A partir de la seva projecció horitzontal.
7.1.9.3. Tercer amb un pentàgon. A partir de la recta en VM i la projecció del centre del pentàgon.
7.1.9.4. Quart amb un pentàgon a partir d'una recta en VM i el vèrtex superior.
7.1.9.5. Cinquè amb un hexàgon.

7.1.10. Ampliacions/Reforç 2. Prismes/Piràmides

7.1.11. Aplicacions concretes