3.1.1. Punts que pertanyen a rectes o rectes que passen per punts

Imatge de les projeccions d'una recta i diversos punts. Observar la diferenciació entre projecció vertical i/o horitzontal ("prima").