Material per fer la feina

1. Intersecció directa per pla de cantell i/o vertical.
2. intersecció recta i pla (directe, punt intersecció fora de la superfície). Una recta pot tenir el punt d'intersecció fora de la superfície. 0040

pdf

3. Intersecció amb necessitat de canvi de pla.
3.1.La superfície ja porta una recta en VM, una recta horitzontal

0042

pdf

3. Intersecció amb necessitat de canvi de pla.
3.1.La superfície ja porta una recta en VM, una recta horitzontal.
3.2 Amb ampliació de superfície amb una recta horitzontal.
0043

pdf