5.3.2. Dues rectes que es creuen

Quan dues rectes es creuen s'utilitza l'ajut d'una nova recta paral·lela a alguna de les dos que ja tenim de tal manera que talli.
En primer lloc es fa una projecció nova d'una recta auxiliar paral·lela a una de les traces. Aquesta projecció paral·lela tallarà a la recta en un punt.
Es busca aquest punt a la projecció oposada (en aquest cas del vídeo a la projecció vertical) i es dibuixa la nova projecció paral·lela i vertical d'aquesta recta auxiliar.

Un cop tenim una recta original i una nova recta auxiliar que es tallen procedim de la mateixa manera que ho hem fet amb dos rectes que es creuen, es a dir, a dibuixar una forma triangular -un pla- amb l'ajut d'una recta horitzontal. Aquesta forma triangular l'abatirem i ens donarà directament l'angle que formen les dues rectes: una de les originals i la auxiliar que al ser paral·lela amb l'altre original ens dona la mida exacte de l'angle.

Detall de l'abatiment de la forma triangular que ens determina l'angle. Detall.
Per entendre amb més detall com es fa l'abatiment teniu aquest video simplificat.