TORRE GALATEA


La Torre Galatea, antiga torre i casa Gorgot, és l’únic vestigi de la fortificació medieval que es conserva a la ciutat tot i que hi ha documentades fins a setze torres. Al segle XVI Figueres va començar a créixer extramurs i part de les seves muralles van ser demolides. Al segle XIX la Torre Gorgot es va utilitzar com a caserna militar i dipòsit d’aigua, fins que l’any 1930, l’arquitecte Pelayo Martínez va fer un projecte, per indicació de la família Gorgot, per arreglar l’interior de la vivenda i la façana. L’any 1983 l’Ajuntament de Figueres i la Generalitat de Catalunya van comprar la Torre Gorgot per tal d’eixamplar l’espai del Museu. Dalí li va donar el nom de torre Galatea, en honor a la seva dona Gala. Aquí va ser on l’artista figuerenc passà els últims anys de la seva vida.

torre antiga

Els murs que encerclaven Figueres eren del segle XIV i corresponien als actuals carrers de la Muralla, Ample, Monturiol, Rambla, Pujada del Castell i Canigó.

A mitjans del segle XVI, va començar l’expansió extramurs de la vila. L’augment de la població, degut, entre d’altres factors, a la construcció del Castell de Sant Ferran a partir de l’any 1751, va fer que comencés el procés de demolició de les antigues muralles. L’enderrocament definitiu de les muralles es va fer amb motiu de la Guerra del Francès entre els anys 1808 i 1812.

Si ens fixem bé en els detalls de la torre, veurem com encara queden restes de les espitlleres de la muralla medieval. En destaca la que té la base oberta en forma de cercle, que permetia l’allotjament dels canons.

El Museu Dalí va ser inaugurat l’any 1974. El seu èxit immediat va fer recomanable que l’Ajuntament de Figueres i la Generalitat de Catalunya fessin l’esforç de comprar la Torre Gorgot per tal d’ampliar la seu del Museu Dalí l’any 1983.

És un dels indrets més característics de Figueres, ja que Dalí li donà el seu toc surrealista decorant la part alta de l’edifici amb ous, símbol de la vida futura, i va omplir tota la façana de pans, símbols de la nutrició essencial. La cúpula que cobreix l’antic escenari del Teatre també ha esdevingut un dels símbols de la ciutat. Aquesta torre va convertir-se en residència de l’artista fins a la seva mort, el 23 de gener de 1989. Actualment allotja les oficines de la Fundació Gala-Salvador-Dalí i part de les sales del Museu.