PLAÇA DE L’ESCORXADORLa primera edificació de la zona va ser l’Escorxador Municipal, construït l’any  1846. L’edifici actual, un dels més destacats del modernisme català, es peojectà entre els anys 1904 i 1907 per part de l’arquitecte Josep Azemar. També aquest any es realitzà el cobriment de la riera i la plaça quedà finalment configurada. Els actuals edificis de Caixa Catalunya i del Col·legi Josep Pallach, quan la riera encara estava al descobert, eren antigues adoberies.
escordaxor

La riera Galligans travessa tot Figueres d’oest a est i passa per sota d’aquesta plaça. Quan l’any 1835 es va  començar a cobrir la Rambla, el safareig públic es va traslladar  a aquest indret per situar-lo allà on ara veiem l’edifici de la Delegació d’Hisenda.

L’Escorxador municipal es va inaugurar l’any 1846. Abans havia estat a l’antic convent dels caputxins, un cop desamortitzat l’any 1835.

L’edifici de l’Escorxador que veiem ara a la plaça, però, és posterior i es va aixecar entre els anys 1904 i 1907 en el mateix emplaçament que l’anterior. El projecte el va dur a terme l’arquitecte Josep Azemar  i s’ha convertit en una obra destacada del modernisme català.

L’Escorxador va funcionar com a tal fins a l’any 1976. Quan es va pensar d’enderrocar-lo i dedicar el solar a la construcció d’habitatges, una mobilització ciutadana ho va impedir. D’aleshores ençà, ha servit com a lloc on paraven les peixateries i com a sala de cultura. Des de 1991 és la seu de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà. Al costat dret de l’edifici, hi ha una escultura de l’artista Riera instal·lada l’any 1989.

L’edifici que trobem a l’est, l’escola Josep Pallach, va ser aixecat l’any 1856 com a fàbrica de pells adobades amb el nom d’Adoberia Bassols. Aquesta activitat era molt freqüent a Figueres.  Projectat per l’arquitecte Josep Roca i Bros, l’edifici es trobava al costat de la riera Galligans, encara descoberta en aquell moment. On avui hi ha l’edifici de Caixa Catalunya hi trobem documentada, l’any 1860, una altra empresa d’adoberia.

L’any 1886 es va convertir en col·legi. Popularment, va ser conegut com a  col·legi de les Franceses ja que va ser adquirit per les Germanes de la Presentació, que impartien les classes en francès.

En aquest emplaçament de la Plaça de l’Escorxador, al carrer Pella i Forgas i a la Plaça de la Palmera s’hi instal·laren, al llarg de molts anys, les atraccions de les Fires de la Santa Creu de Figueres.