CARRER AMPLE/CARRER JOAN MARAGALL


La confluència del carrer Joan Maragall, anomenat així des de 1917, amb el carrer Ample, un dels que delimitaven el perímetre de les muralles, marcava la zona Est de la Figueres medieval . L’actual carrer Joan Maragall s’anomenava carrer de la Presó, fent al·lusió al presidi que s’ubicava en aquest indret des de 1579. No queda res d’aquell penal medieval des que l’any 1914 es va inaugurar la presó que es va ubicar en l’extrem Sud del Carrer Sant Pau. L’espai correspon a l’edifici obra de l’arquitecte Joaquim Masramon que ara és seu de l’Arxiu Municipal i abans havia estat Biblioteca Popular Carles Fages de Climent

carre ample

El carrer Joan Maragall, també conegut com a carrer d’en Milleroques, ja el trobem citat l’any 1361. Era el més llarg de la vila i quedava tancat en aquest lloc per la Torre del Consell, on es reunien els consellers del municipi. Els murs que encerclaven Figueres eren del segle XIV i corresponien als actuals carrers de la Muralla, Ample, Monturiol, Rambla, Pujada del Castell i Canigó i protegien una superfície d’unes cinc hectàrees.

A mitjans del segle XVI va començar l’expansió extramurs de la vila. L`any 1794 la Torre del Consell va ser enderrocada a causa de les destrosses provocades per la Guerra Gran (1793-1795), i així van quedar connectats el carrer Joan Maragall i el carrer Ample..

El carrer Ample era conegut abans com a carrer del Joc de la Pilota ja que s’hi jugava a la paret de la muralla.

Des que es va urbanitzar, el carrer Ample ha mantingut un caràcter comercial. Des de 1819 també s`hi feia el mercat de cavalls i era el lloc de parada de les diligències.

De les edificacions del carrer cal esmentar l`edifici del Casino Menestral Figuerenc, institució de caràcter popular i republicà creada el 1856. Més tard, l’any 1891, s’inaugurà el Casino Sport, que era l’espai de sociabilitat burgesa. El casino Menestral Figuerenc s’havia ubicat en diversos emplaçaments fins que l’any 1875 es va traslladar al carrer Ample, a l’edifici singular que fa cantonada amb el carrer Peralada. L`edifici actual va ser projectat l`any 1904 per Josep Bori Gensana.

A l’altre cap del carrer Ample, al carrer Monturiol núm. 6, hi trobem la casa natal de Salvador Dalí. La família Dalí ocupà fins l’any 1912 un dels baixos i l’entresòl d’aquesta finca com a residència i despatx per a l’exercici de la professió notarial del pare de l’artista. Posteriorment, es desplaçaren a la casa del costat oest de la Plaça de la Palmera, on Salvador Dalí realitzà els primers dibuixos de què tenim constància.