Saltar la navegación

Neopixels

PROJECTE SLIDERS

Tots els arxius per fer aquest projecte els podreu baixar, en un arxiu comprimit, des d’aqui:

www.sacosta.org/taller_ESP/Arxius_taller_ESP.zip

Trobareu arxius extensió INO (per Arduino), AIA per obrir a la web MIT App Inventor i arxius extensió APK per instal.lar al mòbil

Aquests projectes que presentem permeten el control de tires de neopíxels a traves d’una app realitzada amb App Inventor que envía la posició de quatre sliders (Red, Grenn, Blue i Brightness) per wifi, per router propi sense connexió a Internet o per la wi-fi que es pot crear des de la mateixa placa NodeMCU (Esp8266). La programació es farà amb l’IDE d’Arduino. L’aplicació de mòbil es farà desde MIT App Inventor (web). La placa estarà connectada amb una tira de neopixels.
Els sliders permetran modificar el grau dels 3 colors així com la lluentor. Es poden desar i recuperar colors.

Presentem 3 opcions.

1. OPCIÓ INICIAL. PROCÉS SENCER. Es connecta a la wi-fi que nosaltres decidim.

2. OPCIÓ WIFI MANAGER (WM). Es connecta a la darrera wi-fi que s’ha connectat o crea una wi-fi temporal que ens permet seleccionar la wi-fi que ens interessi.

3. OPCIÓ ACCES POINT (AP). La placa crea la seva pròpia wi-fi.