2.1.2. Representaciones de la recta. Posiciones

Recta genérica.

Recta frontal.

Recta horizontal.
Recta vertical.
Recta de punta.
Recta de perfil.