Resultats

Els resultats que he obtingut d’aquest treball de recerca sobre aplicar la realitat augmentada en un catàleg de moda no han estat els que m’esperava en un principi, però no han estat negatius. He aconseguit introduir la realitat augmentada en un catàleg de moda. La totalitat dels looks que tenia la Laura eren vuit i he pogut fer figures en tres dimensions de quatre d’aquests. Havia fet tot el procediment de cada un i els resultats eren positius en tots. Però per qüestions que se m’escapen, a l’hora de visualitzar les figures en 3D, quatre de les vuit no sortien. 

Trobo que introduir una figura en tres dimensions en un catàleg podria ser factible si es fes amb un programa que funcionés sense problemes. 

El meu objectiu era intentar introduir la realitat augmentada en un catàleg de moda i mirar si realment seria una cosa positiva. I el que he tret de totes les proves que he fet al llarg de tot aquest temps i tots els problemes que he tingut ha estat que realment és una cosa que es pot arribar a fer, que és positiva, però encara no. Primer s’haurien de millorar els programes, com l’123D Catch d’Autodesk, que formen una figura en tres dimensions a partir de fotografies. S’ha d’avançar més en aquest camp per tal de poder aconseguir un resultat positiu. 

Realment el món de la realitat augmentada està en procés de creixement i en la meva opinió és una oportunitat de prosperar i tenir més èxit, aconseguir un nom a les empreses, ja que els hi dona, en la meva opinió, una imatge de gent innovadora. És, segons la meva opinió, una manera eficaç de màrqueting.

imatge

Aqui teniu el pdf del treball i el video de l'entrevista i el procediment de les fotografies per si teniu algun dubte: 

video entrevista                   https://www.youtube.com/watch?v=eAZPOlv6vNo

video procediment fotos      https://www.youtube.com/watch?v=E59NsZWBWas