Objectius

En general, el meu objectiu és la fusió de la realitat augmentada amb el món de la moda, sobretot en el camp de la presentació, és a dir, en els catàlegs on la gent pot veure què ofereix la botiga. 

I en concret, els meus objectius de recerca consisteixen en saber com funcionen els programes que utilitzaré, quins són els seus avantatges i quins problemes poden ocasionar. Observar si realment es podria aconseguir una visió més clara de com queden les peces de roba en una persona, a partir de la realitat augmentada, i veure si es podria fer una fusió útil entre aquests dos mons per tal de millorar la percepció del client respecte a la roba.

celia i moda